Colorectalis májmetastasisok komplex kezelése

Konszenzus Konferencia

 

Időpont: 2019. április 5. Helyszín: New York Palota Budapest, Erzsébet krt. 9. 1073 Részvételi díj: ingyenes Regisztráció: Csak előzetesen névvel és pecsétszámmal lehetséges a hpbcenterhungary@gmail.com e-mail címen. Helyszíni regisztrációra nincs lehetőség. A regisztráció határideje: 2019. március 31.

 

 

 

8.00-8.10: Megnyitó, Köszöntések

Dr. Szijártó Attila - Dr. Hahn Oszkár

Dr. Damjanovich László - MST elnök

8.10-8.25: A konszenzusok és a centralizáció jelentősége a májsebészetben

Dr. Oláh Attila - Egészségügyi Szakmai Kollégium Általános Sebészeti Tagozat Szakmai kollégium elnöke 

8.25-8.40: Konszenzus konferencia menete - Jury based consensus model - Dr. Kokas Bálint

A.  Diagnosztika és staging

 

·      8.40-8.55: A/1 Milyen radiológiai algoritmus alapján diagnosztizáljuk a (potenciálisan) colorectalis májmetastasisokat?

(Dr.Doros Attila, Dr. Battyáni István, Dr. Székely Eszter, Dr. Györke Tamás)

o   UH, cUH, CT, MRI, PET/CT, IOUS (indikáció, specificitás/sensitivitás)

o   extrahepaticus disszemináció kizárása céljából milyen vizsgáló eljárások javasolhatóak?

o   Szükséges a preoperatív biopsia resectio előtt?

o   Ha igen, ki indikálja?

o   FNAB vagy Core biopsia javasolt?

o   Mi a teendő nem informatív biopsia esetében?

 

8.55-9.05: Vita és szavazás a megállapításokról

 

·      9.05-9.20: A/2 Mi az elégséges/elfogadható módszer/technikai követelmény/specifikációk, amelyek szükségesek a CRLM radiológiai diagnosztikájához és a resecabilitás megítéléséhez?

(Dr. Doros Attila, Dr. Palkó András,  Dr. Deák Pál Ákos)

o   Eszközpark

o   Kontrasztanyagok típusa, mennyisége

o   Kontraszt fázisok, időzítésük

o   Szeletszám/szeletvastagság

 

 

·      9.20-9.30: A/3 Terápiás válasz, eltűnt metasztázisok (Dr. Imre Marianna, Dr. Hartmann Erika)

o   Milyen radiológiai staging alapján (RECIST/mRECIST) írható le a terápiás válasz?

o   Milyen modalitások szükségesek az eltűnt metastasisok diagnosztikájára?

 

9.30-9.40: Vita és szavazás a megállapításokról

 

9.40-9.55: Kávészünet

 

B.: Potenciálisan kuratív terápiák- Sebészeti elvek, ablációs kezelések

 

·      9.55-10.00: B/1 Sebészet, mint első választandó eljárás (Dr. Kupcsulik Péter, Dr. Lóderer Zoltán, Dr. Hitre Erika)

o   Elfogadható-e az a megállapítás, mely szerint a sebészet az elsődleges, leghosszabb túlélési esélyt biztosító választandó terápiás eljárás a CRLM kezelésében?

 

·      10.00-10.10: B/1 Resecabilitás feltételei (általános és májsebészeti feltételek)

(Dr. Kupcsulik Péter, Dr. Lóderer Zoltán, Dr. Hitre Erika)

o   Befolyásolja-e a metastasisok száma ill. bilobaris elhelyezkedése a resecabilitást?

 

·      10.10-10.25: B/2 Megmaradó volumenek (FLRV), májfunkció mérése (Dr. Dudás Ibolyka, Dr. Dede Kristóf, Dr. Petri András)

o   Mi a volumen meghatározás (volumetria) gold standardja? (sFLV, Kinetic growth rate meghatározás)

o   Mennyi az elégséges reziduális májvolumen ép májszövet vagy károsodott májparenchyma (NASH / postChtx (SOS, CASH) / fibrosis / cirrhosis) esetén?

o   Mely módszer bír prioritással a globális vagy regionális májfunkció megítélésében? (pl.:ICG, SPECT...)

 

10.25-10.35: Vita és szavazás a megállapításokról

 

·      10.35-10.50: B/3 Resectios szél, repeat resectio (Dr. Papp András, Dr. Káposztás Zsolt, Dr. Ruzsa Ágnes, Dr. Bogner Barna)

o   Mekkora a minimális onkológiailag elfogadható resectios ép szél?

o   Elfogadható-e az R1 resectio (pozitív resectios szél, vascular R1, cytoreductiv terápia)?

o   R1 resectio esetén re-resectio szükséges-e?

o   Kötelező-e az anatómiai resectio, vagy non-anatómiás resectio (parencyhma spearing/metastasectomia) is elfogadható?

o   Recidiv CRLM esetén végezhető re-resectio (repeat resection)? Hány alkalommal?

·      10.50-11.05: B/4 Resecabilitást fokozó eljárások (Dr. Pajor Péter, Dr. Szijártó Attila, Dr. Patyánik Mihály, Dr. Sikorszki László)

o   Milyen májvolumen manipulációs technikák érhetőek el? ( ALPPS, PVE, PVL, Two-stage)

§  PVO (portal vein occlusion)

·      PVL vagy PVE javasolt elsődlegesen?

·      Melyek a PVO technikák indikációi?

·      Milyen hosszú legyen az interstage periódus PVO esetén?

·      Felléphet-e tumor progresszió az interstage periódusban?

·      Alkalmazható:

o   kemoterápia az interstage periódus alatt? Megengedett a biológiai kezelés (anit-VEGF)?

o   TACE/SIRT?

 

11.05-11.15: Vita és szavazás a megállapításokról

 

·      11.15-11.25: B/5 ALPPS (Dr. Hahn Oszkár, Dr. Kalmár Nagy Károly, Dr. Sipőcz István)

·      Milyen indikációkkal/beválasztási kritériumokkal végezhető el ALPPS?

·      Milyen hosszú legyen az interstage periódus ALPPS esetén?

·      Befolyásolják-e a posztoperatív morbiditást, mortalitást, és a növekedési ütemet a módosított ALPPS (no touch-, rescue-, mini-ALPPS) technikák?

·      Milyen stratégia választandó az interstage periódus alatt észlelt szövődmények kezelésében?

 

·      11.25-11.40: B/6 Laparoszkópos vs. nyitott resectio (Dr. Bezsilla János, Dr. Mersich Tamás, Dr. Damjanovich László)

o   Javasolható-e laparoscopos resectio a colorectalis májmetastasisok sebészi ellátására?

o   Milyen szerepe van a laparoscopiának a primer tumor és szinkron májmetastasisának együlésben történő ellátásában?

o   Kivitelezhető ismételt májresectió laparoscoppal?

o   Van-e helye a laparoscopos resectionak két lépcsős májresectiók esetében?

o   Van-e helye a laparoscopiának major májresectiók esetén?

o   Van-e helye a laparoscopiának az I, IVa, VII vagy VIII-as szegment resectiója esetén?

o   Milyen képzést szükséges végezni, illetve milyen felkészültség szükséges a minor, major vagy komplex laparoscopos májresectiók megkezdése előtt?

 

11.40-12.00: Vita és szavazás a megállapításokról

 

12.00-12.45: Ebédszünet

 

·      12.45-13.00: B/7 Kuratív szándékú hőablatiós kezelések

(Dr. Bursics Attila, Dr. Pápai Zsuzsanna)

o   Alkalmazható-e és milyen indikációval, kuratív szándékú hőablatio CRLM esetében?

o   Ablatio alkalmazható-e előzetes szövettani verifikáció nélkül?

o   Milyen tumor morfológiai kritériumok teljesülése szükséges ablatio esetében?

o   Melyek az A0 ablatio követelményei?

§  Elfogadható biztonsági zóna? (10 mm?)

§  Ablatiós zóna volumetrikus tervezése?

§  Ablatiós zóna kiterjedésének kontrollja: korai CT/CEUS/MRI kontroll?

§  Percutan vagy intraoperatív ablatio eredményesebb?

§  Percutan punctio vezérlés technikája?

o   Milyen hőablatiós technikák használhatóak a gyakorlatban illetve van-e elsőként választandó modalitás?

o   Resecabilis CRLM esetén kiválthatja-e a hőablatio a sebészi resectiot?

o   Eltér-e az ablatioban részesült betegek radiológiai kontrollja, a sebészi resectioban részesített betegekétől?

 

 

·      13.00-13.05: B/8 Van-e jelentősége a májtranszplantációnak a CRLM kezelésben?

(Dr. Máthé Zoltán, Dr. Csőszi Tibor)

 

13.05-13.25: Vita és szavazás a megállapításokról

 

C.: Onkológiai aspektusok

 

·      13.25-13.40: C/1 Szinkron/metakron tumorok kezelési algoritmusa (Dr. Bodoky György, Dr. Oláh Attila, Dr. Csőszi Tibor)

o   Mi a metakron metastasisok időbeli definíciója?

o   Mi a szinkron metastasisok időbeli definíciója és mi a prognosztikai jelentőségük?

o   Mi a szinkron megjelenésű metastasisok kezelési algoritmusa?

§  Mik a metastasectomia és primer tumor együlésben történő eltávolításának kritériumai?

§  Milyen indikációban alkalmazható a liver at first megközelítés? Milyen algoritmus alapján állítható fel műtéti javallat?

§  Mikor ajánlott a primer tumor elsőként való eltávolítása?

 

13.40-13.50: Vita és szavazás a megállapításokról

 

·      A neoadjuváns/konverziós kemoterápia

o   13.50-14.05: C/2 Mi nevezhető konverziós kemoterápiának?

(Dr. Dank Magdolna, Dr. Kóbori László, Dr. Dankovics Zsófia, Dr. Györke Tamás)

§  Mi legyen a választott kemoterápia (firts line, stb)?

·      Van-e szerepe az immunterápiának a konverziós kezelésben?

·      Szabad-e biológiai terápia nélkül konverziós terápiát folytatni?

§  Milyen modalitással követendő a terápiás válasz (CT/MR/PET-CT)?

§  Hogyan időzítsük a kontroll vizsgálatokat?

§  Mi a teendő, ha a beteg tumorválaszt mutat?

§  Mi a teendő, ha a beteg nem mutat megfelelő tumorválaszt?

§  Mi a teendő, ha a betegség progrediál a kezelés alatt?

 

o   14.05-14.20: C/3 Mit nevezünk neoadjuváns kezelésnek CRLM esetén?

(Dr. Torday László, Dr. Mohos Elemér, Dr. András Csilla)

§  Mi legyen a választott kemoterápia (first line stb)?

§  Mennyi az alkalmazandó kezelési ciklus?

§  Milyen modalitással követendő a terápiás válasz (CT/MR/PET-CT)?

§  Hogyan időzítsük a kontroll vizsgálatokat?

§  Elfogadható álláspont-e az, hogy ha a tumor nem reagál a kezelésre (nincs progresszió de nincs is tumorválasz) akkor terápiát váltunk?

 

o   14.20-14.25: C/3 Milyen kezelés szükséges BRAF mutáció esetében?

(Dr. Torday László, Dr. Mohos Elemér, Dr. András Csilla)

 

14.25-14.35: Vita és szavazás a megállapításokról

 

14.35-15.00 Kávészünet

 

·      15.00-15.15: C/4 Eltűnt májmetastasisok kezelése (Dr. Sipőcz István, Dr. Tóth Lajos Barna, Dr. Mezei Klára)

o   Kell-e végezni (blind) resectiot eltűnt metastasis esetén, vagy várjunk annak ismételt megjelenésére?

o   Ha nem végzünk resectiot a kemoterápia folytatandó?

o   Hogyan ítéljük meg a resecabilitást rossz biológiai válaszkészség során?

§  Javasolható-e resectio kemoterápia melletti progresszió estén is?

 

·      15.15-15.30: C/5 Extrahepaticus metastasisok jelentősége (Dr. Mangel László, Dr. Pápai Zsuzsanna, Dr. Tóth Lajos Barna)

o   Mi a teendő nyirokcsomó metastasisok esetén?

o   Mi a teendő tüdő és májmetastasisok együttes jelenléte esetén?

o   Végezhető májresectio egyéb távoli szervi metastasisok (nem csak tüdő, oligometastatikus) esetén?

o   Van-e létjogosultsága májresectionak peritonealis carcinosis esetén (HIPEC)?

 

 

15.30-15.40: Vita és szavazás a megállapításokról

·      15.40-15.55: C/6 Adjuváns kezelés / Utánkövetés ( Dr. Horváth Zsolt, Dr. Ruzsa Ágnes, Dr. Schlachter Krisztina)

o   Mikor indokolt az R0 resectiót követően adjuváns kezelés?

o   Milyen protokoll alkalmazandó R0 resectio adjuvans kezelésére?

§  A kemoterápiára adott válasz szövettani osztályozása befolyással bír-e az adjuváns kezelésre/utánkövetésre?

o   Hogyan kövessük a resecalt CRLM betegeket?

§  Időzítés

§  Képalkotó

§  Tumormarker

 

15.55-16.05: Vita és szavazás a megállapításokról

 

D.: Kezelést meghatározó klinikai, patológiai és molekuláris prognosztikai faktorok

 

·       16.05-16.10: D/1 Milyen prognosztikai faktorok használatosak a CRLM kezelése esetében? (Dr. Székely Eszter, Dr. Hitre Erika, Dr. Bogner Barna)

o   Tumor markerek

o   Meghatározó genetikai mutációk: K-RAS, stb.

o   Egyéb prognosztikai faktorok jelentősége (kor, multiplex, lokalizáció, stb.)

 

16.10-16.15: Vita és szavazás a megállapításokról

E.: Palliatív ellátás

 

·       16.15-16.25: E/1 Milyen palliatív beavatkozások jönnek szóba inoperábilis CRLM esetében? (Dr. Patyánik Mihály, Dr. Bánsághi Zoltán)

o   Mi a hőablatio szerepe, indikációja?

o   Mi a TACE/DEB-TACE/DEBIRI/SIRT szerepe, indikációja?

·       16.25-16.30: E/1 Van-e létjogosultsága a sugárterápiának a CRLM ellátásában?

(Dr. Patyánik Mihály)

 

16.30-16.35: Vita és szavazás a megállapításokról

16.35-17.00: Merck Szimpózium : Dr. Milák Eszter: Merck onkológiai pipeline.

17.00-17.20: Kávészünet

17.20-17.50: Zsűri eredményhirdetés a megállapítások elfogadásáról-módosításáról, ajánlás erősségéről.

 

17.50-18.00: Zárszó: Dr. Szijártó Attila - Dr. Hahn Oszkár

 

Zsűri bizottság:
Dr. Dósa Edit, Dr. Harsányi László, Dr. István Gábor, Dr. Landherr László, Dr. Lázár György, Dr. Lövey József,  Dr. Schaff Zsuzsa, Dr. Szücs Ákos, Dr. Vereczkei András

A Kongresszus szervezőbizottságának nevében tisztelettel, Dr. Szijártó Attila és Dr. Hahn Oszkár

Hepato-Pancreato-Biliary
Surgical Research Center-Hungary
levelezési cím: Budapest, 1082 Üllői út 78 Budapest e-mail: hpbcenterhungary@gmail.com